Reklam
Depresyon , Psikoterapi
PSİKOANALİTİK MASTERSON YAKLAŞIMI EĞİTİMİ PDF Yazdır e-Posta

PSİKOANALİTİK MASTERSON YAKLAŞIMI EĞİTİMİ

Narsisistik, Borderline ve Şizoid Kişilik (Kendilik) Örüntülerinde

Psikoanalitik Masterson Yaklaşımı

 

Mehmet TEKNECİ, M.D.

Amerika Newyork Psikanalitik Masterson Terapisti

Nesne İlişkileri Aktarım Odaklı Psikoterapi Terapisti

Virginia Satir Birey ve Aile Terapisti

Duygu Odaklı Birey ve Çift Terapisti

Entegratif Psikoterapist

 

 

KAPSAM 

            Psikoanalitik Masterson Yaklaşımı Eğitimi: Narsisistik, Borderline ve Şizoid Kişilik (Kendilik) Örüntülerinde Psikoanalitik Masterson Yaklaşımı toplam dört modülden oluşmaktadır. Her bir modül farklı amaçlara sahiptir. Tüm modülleri alan katılımcılar bu farklı amaçlar doğrultusunda Psikoanalitik Masterson Yaklaşımı’na ilişkin ayrıntılı bilgi ve beceri ile tümden bir bakış açısı sağlamış olacaklardır.

AMAÇLAR 

·           Alanda çalışan profesyoneller ve alana yönelmiş öğrencilere J.F. Masterson’nın Psikoanalitik yaklaşımının ortaya çıkışı,  oluşumunu destekleyen gelişimsel kuramlar, kendilik psikolojisi, nesne ilişkileri ve nörobiyolojik çalışmalar hakkında genel bir bilgi birikimine sahip olmak;

·           Kişilik örüntülerinin kendilik bozuklukları bağlamında tanı bilgisine sahip olmak.

·           Narsisistik, Borderline ve Şizoid Kendilik Bozukluklarının intrapsişik yapıya göre tanısı hakkında bilgi sahibi olmak

·           Masterson Yaklaşımı’na göre Narsisistik, Borderline ve Şizoid Kendilik Örüntüsü’ne ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olmak

·           Masterson Yaklaşımı’nda Şizoid, Borderline ve Narsisistik Kendilik Örüntüleri’nin ayırıcı tanısı hakkında bilgi sahibi olunması

 

KONULAR 

·         Masterson Yaklaşımı’nın Tarihsel Gelişimi

·         Masterson Yaklaşımı’nın Kaynakları

·         Margaret Mahler’in Çocuk Gelişimi Kuramı

·         Daniel Stern’nin Gelişim Kuramı

·         Bowlby ve Ainsworth’un Bağlanma Kuramı

·         Kendilik Psikolojisi

·         Nesne İlişkileri Kuramı

·         Allan Schore’un Sosyo-Duygusal Kuramı ve Nörobiyolojik Çalışmaları

·         Masterson’nın Terk Depresyonu Kuramı

·         Masterson Gelişimsel Kendilik ve Nesne İlişkileri Yaklaşımı’na Genel Bakış

·         Kendilik Bozukluklarının İntrapsişik Yapıya Göre Tanısı hakkında bilgi sahibi olmak

·         DSM-V ve Kişilik Bozuklukları

·         Masterson Yaklaşımı’na göre Narsisistik, Borderline ve Şizoid Kendilik Örüntüsü

·         Masterson Yaklaşımı’na göre Narsisistik, Borderline ve Şizoid Kendilik Örüntüsü’nün Klinik Görünümleri

·         Masterson Yaklaşımı’na göre Narsisistik, Borderline ve Şizoid Kendilik Örüntüsü’nde kullanılan teknikler hakkında bilgi sahibi olmak

·         Masterson Yaklaşımı’nda Şizoid, Borderline ve Narsisistik Kendilik Örüntüleri’nin ayırıcı tanısı hakkında bilgi sahibi olmak

 KATILIMCILAR

Doktorlar, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları ve belirtilen bölümlerin lisans ve lisansüstü öğrencileri. 

SÜRE

11-12 Ekim 2014

18-19 Ekim 2014

25-26 Ekim 2014

1-2 Kasım 2014

Tek Modül: Cumartesi-Pazar (18 saat)

Toplam 72 saat

09:00 – 18:00

 

SERTİFİKASYON

Katılımcılara BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir. 

BİLGİ ve KAYIT

Nurgül Sever

0535 542 46 84

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  

ÜCRET 

Tek Modül Ücreti: 550 TL + KDV

(Dört Modül Katılım Ücreti (Peşin): 2000 TL + KDV) 

HESAP NUMARASI

BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü

İş Bankası Çağlayan Şubesi

Hesap No: 1083-586201

TR31 0006 4000 0011 0830 5862 01

EĞİTİM YERİ

BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü

Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Sabah Apt. No:6 Kat:2 Daire:5

Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul

 

 

 

 
ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ PDF Yazdır e-Posta

 

 

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

İREM YOLA

1. Modül

KAPSAM

·         Bu eğitim iki modülden oluşmakta olup 1. Modül Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Goodenough-Harris (Bir İnsan Çiz Testi), Beier Cümle Tamamlama Testi’nden oluşmaktadır. Eğitimin 2. Modülü ise WISC-R Çocuklar için Zeka Testi’nden oluşmaktadır.

AMAÇ ve HEDEF

·         Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek, gelişimlerini takip edebilmek, gelişimlerinde gözlenen sıkıntıların bilinebilmesi, tanımlanabilmesi için birtakım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunları etkili bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanıma/bilgi ve beceriye sahip olmak gereklidir. Bununla birlikte takvim yaşına uygun beklenen gelişimi göstermeyen çocukların erken dönemde keşfedilip, gelişim değerlendirmelerinin yapılıp, gerekli olduğu taktirde uygun yönlendirme ve müdahalelerinin yapılması önemlidir. Bu bağlamda belirtilen testlerin bilinmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporun yazılması bahsedilen amaçları gerçekleştirme anlamında önemlidir.

TESTLERİN TANITIMI

·         Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi

5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuklarda görsel motor işlevi görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmasının yanı sıra hem yetişkin hem de çocuklarda mental geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

·         Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir.Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır.

·         Goodenough-Harris (Bir İnsan Çiz Testi)

4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Çocukların resimsel betimlemelerinin kendileri ve başkalarına ilişkin algılarını ortaya koyduğu düşüncesine dayanan, çizilen insan resmi ile zekânın tespit edilebildiği özel bir testtir.

·         Beier Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. Beier Cümle Tamamlama Testinin dayandığı temel varsayım, diğer yansıtma tekniklerininki gibidir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.

KATILIMCILAR ve KONTENJAN

Psikoloji 4. Sınıf öğrencileri ve Psikoloji Bölümü Mezunları. Eğitim 15 kişi ile sınırlıdır.

 

KOŞULLAR

·         Testlerin uygulamalarını yapmak; değerlendirme ve raporlarını yazmak. Testlerin uygulamaları katılımcılar tarafından videoya çekilip yazılan raporlarla birlikte teslim edilecektir.

 

SÜRE

·         16 saat teori ve katılımcıların uygulama yapmaları ve raporlarını yazmaları için tanınan 2 haftalık uygulama süresi

 

EĞİTİM TARİHİ

1. Modül Tarih

29.09.2014 – 01.10.2014

13.10.2014 – 15.10.2014

2. Modül Tarih

Kasım 2014

BELGE

·         Katılımcılara BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü ve Uzm. Psk. İrem YOLA’nın onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

BİLGİ ve KAYIT

Nurgül Sever

0535 542 46 84

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

ÜCRET

1. Modül Ücreti: 540 TL + KDV

 

HESAP NUMARASI

BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü

İş Bankası Çağlayan Şubesi

Hesap No: 1083-586201

TR31 0006 4000 0011 0830 5862 01

 

EĞİTİM YERİ

BAÇTE Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü

Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Sabah Apt. No:6 Kat:2 Daire:5

Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul 

 

İREM YOLA

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

ÖZGEÇMİŞ

            1986 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’in Tire ilçesinde tamamladı. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazandı. 2008 yılında lisans eğitimini tamamlayarak aynı yıl ODTÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2010 Ekim ayından, 2011 Ağustos ayına kadar Tübitak’ın desteklediği “Diyabet Tanısı Alan Hastalarda Strese Bağlı Gelişimle İlgili Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Test Edilmesi” adlı projede proje asistanı olarak görev aldı. 2011 Ekim ayında “Postoperatif Meme Kanseri Hastalarında Umut-Travma Sonrası Gelişme/Travma Sonrası Stres Bozukluğu İlişkisi Üzerinde Baş etme Stratejileri ve Algılanan Sosyal Desteğin Etkisi” adlı tezini başarıyla savunarak Uzman Klinik Psikolog oldu. Bu süreçte meme kanseri olan hastalarla birlikte psikodrama – grup terapisi çalışmalarını bir ekip ile birlikte sürdürmüştür. Yüksek lisansı boyunca çeşitli anaokullarında psikolog olarak görev almış; çocukların davranışları ve gelişimleriyle ilgili düzenli gözlemler yapıp çocukların sınıf içinde ya da evde aileleri tarafından sorunlu olarak nitelendirilen davranışları ile ilgili sorunlu davranışları çözmeye yönelik öğretmen-aile-çocuk işbirliği içerisinde çalışmalar yapmıştır. Dinamik Psikoterapi (Nesne ilişkileri kuramı) ve Bilişsel Davranışçı Terapiler ile ilgilenmekte; ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir. Bununla birlikte çocuk ve bireysel danışmanlık hizmetlerini de yürütmektedir. WISC-R, WAIS-R, Stanford-Binet, Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, T.A.T, MMPI ve Goodenough ve Denver II Gelişimsel Tarama testlerini uygulamaktadır. 2011 Aralık ayından itibaren “Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü” bünyesinde çalışmaktadır. Ayrıca Işık Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev almaktadır.