Reklam
Depresyon , Psikoterapi
Aile Arabuluculuğu Eğitimi Workshop PDF Yazdır e-Posta

AİLE ARABULUCULUĞU EĞİTİMİ WORKSHOP

 “ODAYA BARIŞ GETİRMEK

Anlaşmazlıklarda Nasıl Arabuluculuk Yapılabilir?”


6 Kasım 2012

 

PAT BRAGG, B.A., B.Ed.

Sertifikalı Arabulucu ve Görüşmeci

SATİR MESLEKİ GELİŞİM ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

Devamını oku...
 
Psikoterapi Nedir PDF Yazdır e-Posta
Psikoterapinin sözlük anlamı, ruhsal yolla tedavi etmek şeklinde tanımlanabilir.Bu terimin iki kelimeden oluştuğunu görürüz. Buradaki “psycho” kelimesi “psyche’ anlamına olup can ve ruh manasınadır. “Kelimenin kökeni Grekçe de yine can, nefs ve ruh anlamlarına gelen, psukhe olup nefes almak anlamına gelen “psukhein” fiilinden türemiştir. Kelime Latinceye “ps?che (psişe)” olarak geçmiştir. Terapi kelimesi de (İngilizce Therapy) bir hastalık ya da bozukluğun tedavisi demek olup, kelimenin kökeni Grekçe “tıbbi olarak tedavi etmek” anlamına gelen “threapeuein” fiilinden türeyen “therapeia” kelimesidir. Bu iki kelimenin birleşmesinden meydana gelen psi­ko­te­ra­pi (psychotherapy) teriminin sözlük anlamı ruhsal tedavi demektir. Burada ruhsal tedaviden kasıt psi­şik hastalıkların ilaç ve cerrahi yöntemler kullanılmadan tedavi edilmeye çalışılması anlamına gelmektedir.
Devamını oku...
 
BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİDE HİPNODRAMA PDF Yazdır e-Posta

Bütüncül Psikoterapide Hipnodrama

Dr. Mehmet Tekneci

Birey, Aile, Çocuk Terapileri Enstitüsü

 Özet

            Danışanların sorunları bilişsel, davranışçı, ya da dinamik bakış açılarından bir ya da birkaçına ilişkin olabilir. Bu bağlamda, bir danışanın sorunları en iyi, birçok kuramsal yaklaşımı içinde barındıran bütüncül psikoterapi yaklaşımıyla tedavi edilebilir. ‘Hipnodrama’ kısaca rüyanın kontrollü olarak danışana yaşatılması olup, bütüncül psikoterapi yaklaşımı içersinde de yer alabilir. Bu çalışmada, hipnodramanın bütüncül psikoterapi yaklaşımı altında; davranışçı, bilişsel ve dinamik bakış açısına göre nasıl uygulandığı açıklanmıştır.

Anahtar sözcükler: Bütüncül psikoterapi, hipnodrama, dinamik yaklaşım.

Giriş

Hastaların sorunları, esnek, hastanın gereksinim ve beklentilerine yönelik çoğul kuramsal yaklaşımla en iyi şekilde tedavi edilir. Bütüncül psikoterapi yaklaşımında, hastanın sorunları biyolojik, psikolojik ve sosyal zedelenirlik bağlamında değerlendirilir. Yardım almak için başvuran danışanlardan önce ayrıntılı bir anamnez alırız ve sonra tanımlayıcı (dekstriftif) bakış açısıyla tanıları değerlendirilir. Sonra danışanların sorunları, bütüncül psikoterapi bağlamında ele alınarak soruna ilişkin formülasyon yapılır.

Hipnodrama günlük hayatımızdaki her türlü yaşantıyı, olmak istediğimiz kendiliğimizi ve yaşamak istediğimiz geleceğimizi bir tiyatro sahnesi gibi hipnotik trans altında beş duyu ile tecrübe etmeye denir. Diğer bir ifadeyle hipnoz altında rüyanın kontrollü olarak yaşatılmasıdır. Hipnodrama bütüncül psikoterapi yaklaşımında danışanın anamnezinin daha ayrıntılı tanımlanmasında, teşhis ve teşhisin irdelenmesinde ve tedavide kullanılır. Hipnodrama, danışanda davranışçı, bilişsel veya dinamik bakış açılarıyla farkındalık oluşturulurken kullanılan ve bakış açısına göre farklı uygulamaları olan tekniklerden biridir

Devamını oku...